Jemio?apoca?unek pod - ca?owana osoba stanie si? wa?n? w naszym ?yciu,

spadaj?ca - nigdy nie wejdziemy w zwi?zek ma??e??ski, lub wró?y rozwód

scina? - du?e grono wielbicieli/ekPowrót Strona główna