Aborcja

Dla kobiety: sen jest ostrze?eniem przed dalsz? realizacj? rozpocz?tych spraw, poniewa? mog? jej przynie?? wstyd i upokorzenie.

Dla lekarza: oznacza szkody w dalszej dzia?alno?ci lekarskiej.

Powrót Strona główna