Jab?ka

Bardzo dobry sen dla wi?kszo?ci ludzi, oznacza rado?? i zdrowie

Na drzewie - zaszczytne pokrewie?stwo

Wysoko na drzewie - nie si?gaj zbyt wysoko

Rwa? - doznasz prze?ladowania i nie omin? Ci? k?opoty

Obiera? - niespe?nienie w?asnych planów i zamierze?

Gotowa? - otrzymasz zaproszenie na sympatyczn? zabaw? w mi?ym gronie

Je?? - zburzenie najpi?kniejszych nadziei lub rado?? i uciechy

Kwa?ne - przykro?ci z w?asnej winy lub k?ótnie i nieporozumienia

S?odkie - weso?e wydarzenia lub przygoda mi?osna

Kupowa? lub sprzedawa? - Dobrzy przyjaciele

Dostawa? - czeka Ci? co? mi?ego lub zaufanie i liczne grono przyjació?

Kraja? - roz??ka z przyjacielem lub blisk? osob?

Zbiera? - Dobre interesy

Zgni?e - niebezpiecze?stwo lub bezowocne wysi?ki

Nadgry?? zgni?e - unikaj podarunków od nieszczerych osób

Robaczywe - dokuczliwa choroba lub ?a?oba w rodzinie

Ofiarowa? - kto? Ci zg?osi propozycj? bycia razem

Rajskie - masz ?al z powodu zmarnowanej energii na niemoralne zabawy i rozrywki

Dla dziewczyny - k?opoty i wa?nie z ukochanym.

Powrót Strona główna