J?zykSwój w?asny widzie? - utrata przyjació?

Czyj? widzie? - plotki

Bol?cy - choroba

Obci?ty - niemo?no?? wypowiedzenia si? w jakiej? sprawie

Spuchni?ty - wyrzuty sumienia z powodu k?amstwa

S?ysze? obcy - nieporozumienia, niemo?no?? wyja?nienia czego?, dogadania si? z kim?

Powrót Strona główna