Inwalida - widzie? inwalid?

Ostrze?enie, aby? bardziej dba? o siebie, a tak?e z wi?ksz? trosk? odnosi? si? do innych ludzi.

Powrót Strona główna